Je třeba zabít Sekala

Jiří Křižan

Drama z léta roku 1943, tedy z období, kdy okupované Československo figurovalo na mapách coby Protektorát Böhmen und Mahren. Odehrává se v moravské vesnici Lakotice, kde není jediný Němec, kam válečné události jakoby ani nedoléhaly…
Sedlák Jura Baran, stíhaný gestapem, uprchl z rodných hor chudobného Valašska, aby se ukryl uprostřed žírné roviny Hané v Lakoticích. Jako cizinec nemá důvěru domácích.
Lakotice jsou vesnička o pár staveních, kolem je mezi zlatými lány zrajícího obilí rozeseto dvanáct bohatých statků, jejichž majitelé žijí ve strachu ze Sekala. Je to nemanželský syn z jednoho statku. Má za sebou krušné dětství parchanta, kterým všichni pohrdají, nic mu nepatří, slušné děvče si ho ani nevšimne. Sekal je zatrpklý a krutý, nenávidí všechno a všechny. S Protektorátem přišel jeho čas. Udal už dva majitele statků ze zločinů proti Říši. Dostal za to jejich majetek, oni šli do koncentráku a na smrt. Z parchanta je největší sedlák a dává najevo, že dva statky mu nestačí…
Zbývající majitelé statků dojdou v obavách o své majetky a o své ženy a dcery, po kterých se začíná parchant ohlížet, k rozhodnutí, že je třeba zabít Sekala…. Nikdo z nich ale v sobě nenajde odvahu udělat to, a tak volba padne na cizince Juru. Jeho odpor zlomí hrozbou, že ho vydají gestapu.
Sekal je nebezpečný soupeř. Jura ho ale v boji na nože zabije. Sám je vážně zraněn a umírá nakonec v prachu vedle své oběti – bohatí sedláci mu nepomohou, nestojí o svědka…

Film Je třeba zabít Sekala byl nominován na nejlepší zahraniční film